[1]
F. E. Kılınç, F. Karayel, ve M. Koyuncu, “Okul öncesi öğretmenlerinin farklı eğitim yaklaşımlarını bilme durumlarının incelenmesi”, J Early Child Stu, c. 2, sy 2, ss. 194–212, May. 2018.