[1]
O. Ramazan, H. Arslan Çiftçi, ve M. Tezel, “Okul öncesi sınıflarındaki öğrenme merkezlerinin durumunun belirlenmesi ve öğretmenlerin öğrenme merkezleri hakkındaki görüşlerinin incelenmesi”, J Early Child Stu, c. 2, sy 2, ss. 213–233, May. 2018.