[1]
N. Aşkar, “Erken çocukluk eğitimi ortamlarında açık uçlu materyallerin kullanımı”, J Early Child Stu, c. 8, sy 1, ss. 130–150, Tem. 2024.