[1]
Z. S. Derdiyok ve Özlem Gözün Kahraman, “Okul öncesi dönem çocuklarının kaygı durumlarının ebeveyn duygu sosyalleştirme davranışları açısından incelenmesi”, J Early Child Stu, c. 8, sy 1, ss. 100–129, Tem. 2024.