[1]
H. İlknur Tunçeli ve R. Zembat, “48-72 Aylık çocuklar için LAP-3 gelişim değerlendirme ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması”, J Early Child Stu, c. 2, sy 1, ss. 86–112, Nis. 2018.