[1]
S. Berk ve H. Bakkaloğlu, “Özel gereksinimi olan ve olmayan okul öncesi çocuklar için Matematik Performansı Değerlendirme Aracının (MAPEDA) Geliştirilmesi”, J Early Child Stu, c. 7, sy 1, ss. 65–101, Nis. 2023.