[1]
H. K. Alamehmet ve A. Balaban Dağal, “54-72 aylık çocukların değer düzeylerine anne-baba tutumu ve çocuğun mizacının ilişkisi ”, J Early Child Stu, c. 7, sy 1, ss. 102–120, May. 2023.