[1]
P. Bağçeli Kahraman, “Okul öncesi dönem çocuklarının okula uyum sürecine ilişkin anaokulu öğretmenlerinin ve annelerinin görüşleri”, J Early Child Stu, c. 2, sy 1, ss. 3–20, Nis. 2018.