[1]
G. Sever ve G. Karaman Benli, “Erken çocukluk dönemine seslenen müzikle ilgili çocuk kitaplarının içerik, müziksel kavramlar ve görselleri açısından incelenmesi”, J Early Child Stu, c. 6, sy 1, ss. 229–252, May. 2022.