[1]
B. D. Polat, Özlem Alkan Ersoy, ve M. Toran, “Çocuk katılımı farkındalık ölçeği (ÇKFÖ): Ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik çalışması”, J Early Child Stu, c. 1, sy 2, ss. 186–215, Eyl. 2017.