[1]
R. Akatlı ve G. Y. Tunçay, “Ebeveynlerin bağlanma biçimlerinin çocuk yetiştirme tutumları üzerindeki yordayıcı rolü”, J Early Child Stu, c. 6, sy 1, ss. 175–203, May. 2022.