[1]
H. Doğan ve D. Enerem, “60-72 ay arası çocuklarda erken okuryazarlık becerileri ile bilişsel değerlendirme sistemi arasındaki ilişkinin incelenmesi”, J Early Child Stu, c. 6, sy 2, ss. 337–363, Eki. 2022.