[1]
T. Gümüştekin Ertugay ve Y. Güven, “Okul öncesi öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ile matematik öğretimi ve öğrenimine yönelik inançları”, J Early Child Stu, c. 6, sy 1, ss. 151–174, May. 2022.