[1]
N. Atış-Akyol, N. Parpucu, ve N. S. Erkan, “İlkokula hazırlık becerilerine ilişkin okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenleri ile öğretmen adaylarının görüşleri”, J Early Child Stu, c. 4, sy 2, ss. 117–136, Kas. 2020.