[1]
H. Arslan Çiftçi, G. Uyanık, ve İbrahim H. Acar, “Çocukluk Dönemi Yürütücü İşlevler Envanteri Türkçe Formunun 48-72 aylık çocuklar için geçerlik ve güvenirlik çalışması”, J Early Child Stu, c. 4, sy 3, ss. 762–787, Kas. 2020.