[1]
E. Akosmanoğlu ve A. Bedel, “Okul öncesi eğitim programı ile bütünleştirilmiş aile destek eğitim rehberliğinin (OBADER) annelerin çocuklarına karşı tutumlarına etkisinin incelenmesi”, J Early Child Stu, c. 5, sy 1, ss. 44–65, May. 2021.