[1]
T. G. Taşkın Gökçe ve A. Kandır, “Çocuklarda Yönetici İşlevlerin Gelişimini Değerlendirme Ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması”, J Early Child Stu, c. 4, sy 2, ss. 49–65, Kas. 2020.