[1]
S. Demiriz ve M. Başaran, “Okul öncesi eğitimde öğretmen adayları ve çocukların diyalogları”, J Early Child Stu, c. 5, sy 1, ss. 180–208, May. 2021.