[1]
Şerife H. Kurt ve A. Dikici Sığırtmaç, “Okul öncesi öğretmenlerinin öz düzenleme becerisi ve öz-düzenlemeli öğrenmeyi destekleyen uygulamalarının sınıf yönetimi becerisi üzerine etkisi”, J Early Child Stu, c. 5, sy 1, ss. 135–151, May. 2021.