[1]
C. Furuncu ve E. Öztürk, “Problemli Medya Kullanım Ölçeği Türkçe formunun geçerlik güvenirlik çalışması: Çocuklarda ekran bağımlılığı ölçeği ebeveyn formu”, J Early Child Stu, c. 4, sy 3, ss. 535–566, Kas. 2020.