[1]
G. Işıkcı Başkaya, F. Alisinanoğlu, H. Özlen Demircan, ve F. Tahta, “Erken çocukluk dönemi öğretmenlerinin çokkültürlülük uygulamaları üzerine bir inceleme”, J Early Child Stu, c. 4, sy 2, ss. 9–29, Kas. 2020.