[1]
A. Balaban Dağal, B. Hamamcı, ve K. Yayla, “Okul öncesi öğretmen adaylarının bilişötesi farkındalıkları ile duygusal zeka özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi”, J Early Child Stu, c. 4, sy 3, ss. 583–608, Kas. 2020.