[1]
S. Keleş ve Özlem Yurt, “Erken çocukluk eğitiminde düşünmeyi görünür kılmak: Görünür düşünme yaklaşımı”, J Early Child Stu, c. 3, sy 1, ss. 117–138, Mar. 2019.