Dere Çiftçi, H. (2018) “Ankara il merkezinde 2-10 yaş arasında görme yetersizliğine sahip olan çocukların demografik, tanılanma, eğitimsel ve aile destek özelliklerinin incelenmesi”, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(3), ss. 485–513. doi: 10.24130/eccd-jecs.196720182391.