Erdoğan, S., Kuru Turaşlı, N. ve Toran, M. (2018) “Editöryal”, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(1), ss. 1–2. Erişim adresi: https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/82 (Erişim: 31 Ocak 2023).