Selçuk, B. ve Yavuz, H. M. (2018) “Erken çocukluk gelişimine dair Türkiye bulgularına bakış”, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(2), ss. 334–363. doi: 10.24130/eccd-jecs.196720182271.