Balaban Dağal, A. ve Bayındır, D. (2018) “Okul öncesi dönem çocuklarının ego sağlamlık düzeylerinin incelenmesi”, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(1), ss. 132–150. doi: 10.24130/eccd-jecs.196720182169.