Demir, E. ve Kılınç, F. E. (2018) “Anasınıfına devam eden çocuklara verilen drama eğitiminin çocukların zihinsel becerilerine etkisinin incelenmesi”, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(2), ss. 284–308. doi: 10.24130/eccd-jecs.196720182264.