Yuvacı, Z. ve Dağlıoğlu, H. E. (2018) “Okul öncesi eğitim alan çocukların ve bulundukları sınıf ortamının yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişkisinin incelenmesi”, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(2), ss. 234–256. doi: 10.24130/eccd-jecs.196720182262.