Ramazan, O., Arslan Çiftçi, H. ve Tezel, M. (2018) “Okul öncesi sınıflarındaki öğrenme merkezlerinin durumunun belirlenmesi ve öğretmenlerin öğrenme merkezleri hakkındaki görüşlerinin incelenmesi”, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(2), ss. 213–233. doi: 10.24130/eccd-jecs.196720182258.