Derdiyok, Z. S. ve Gözün Kahraman, Özlem (2024) “Okul öncesi dönem çocuklarının kaygı durumlarının ebeveyn duygu sosyalleştirme davranışları açısından incelenmesi”, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 8(1), ss. 100–129. doi: 10.24130/eccdjecs.1967202481536.