Tunçeli, H. İlknur ve Zembat, R. (2018) “48-72 Aylık çocuklar için LAP-3 gelişim değerlendirme ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması”, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(1), ss. 86–112. doi: 10.24130/eccd-jecs.196720182153.