Canbaz, A., Kara, İdris ve PESEN, A. (2022) “Okul öncesi eğitimde Montessori yaklaşımına ilişkin lisansüstü tezlerin incelenmesi: Tematik içerik analiz çalışması”, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 6(2), ss. 424–454. doi: 10.24130/eccdjecs.1967202262434.