Polat, B. D., Alkan Ersoy, Özlem ve Toran, M. (2017) “Çocuk katılımı farkındalık ölçeği (ÇKFÖ): Ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik çalışması”, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 1(2), ss. 186–215. doi: 10.24130/eccd-jecs.196720171241.