Akbayrak, N. ve Kuru Turaşlı, N. (2017) “Oyun temelli çevre etkinliklerinin okul öncesi çocukların çevresel farkındalıklarına etkisinin incelenmesi”, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 1(2), ss. 239–258. doi: 10.24130/eccd-jecs.196720171240.