Sağlam, C. ve Özyürek, A. (2022) “Okul öncesi çocuklarda çalışma belleği ve erken okuryazarlık becerilerinin incelenmesi”, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 6(1), ss. 82–101. doi: 10.24130/eccdjecs.1967202261379.