Akatlı, R. ve Tunçay, G. Y. (2022) “Ebeveynlerin bağlanma biçimlerinin çocuk yetiştirme tutumları üzerindeki yordayıcı rolü”, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 6(1), ss. 175–203. doi: 10.24130/eccdjecs.1967202261360.