Doğan, H. ve Enerem, D. (2022) “60-72 ay arası çocuklarda erken okuryazarlık becerileri ile bilişsel değerlendirme sistemi arasındaki ilişkinin incelenmesi”, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 6(2), ss. 337–363. doi: 10.24130/eccdjecs.1967202262350.