Atış-Akyol, N., Parpucu, N. ve Erkan, N. S. (2020) “İlkokula hazırlık becerilerine ilişkin okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenleri ile öğretmen adaylarının görüşleri”, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 4(2), ss. 117–136. doi: 10.24130/eccd-jecs.1967202042281.