Erdoğan, S., Kuru Turaşlı, N. ve Toran, M. (2017) “Editöryal”, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 1(1), ss. 1–2. Erişim adresi: https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/27 (Erişim: 18 Mayıs 2024).