Rakap, S., Kalkan, S. ve Balıkcı, Şerife (2020) “Erken müdahale ve erken çocuklukta özel eğitim alanında Tavsiye Edilen Uygulamalara (TEdU) ilişkin Türk paydaşların bakış açılarının incelenmesi”, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 4(3), ss. 665–681. doi: 10.24130/eccd-jecs.1967202043263.