Arslan Çiftçi, H., Uyanık, G. ve Acar, İbrahim H. (2020) “Çocukluk Dönemi Yürütücü İşlevler Envanteri Türkçe Formunun 48-72 aylık çocuklar için geçerlik ve güvenirlik çalışması”, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 4(3), ss. 762–787. doi: 10.24130/eccd-jecs.1967202043260.