Yazıcı, E., Kandır, A. ve Keskin, H. K. (2020) “Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eğitimi Programı’nın etkililiğinin boylamsal olarak incelenmesi”, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 4(2), ss. 30–48. doi: 10.24130/eccd-jecs.1967202042259.