Akosmanoğlu, E. ve Bedel, A. (2021) “Okul öncesi eğitim programı ile bütünleştirilmiş aile destek eğitim rehberliğinin (OBADER) annelerin çocuklarına karşı tutumlarına etkisinin incelenmesi”, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 5(1), ss. 44–65. doi: 10.24130/eccd-jecs.1967202151257.