Coşkun, Y. ve Önem, A. (2021) “Okul öncesi dönem çocuklarının meslek algıları ve geleceğe dönük mesleki hayalleri”, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 5(2), ss. 289–330. doi: 10.24130/eccd-jecs.1967202152256.