Taşkın Gökçe, T. G. ve Kandır, A. (2020) “Çocuklarda Yönetici İşlevlerin Gelişimini Değerlendirme Ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması”, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 4(2), ss. 49–65. doi: 10.24130/eccd-jecs.1967202042252.