Kurt, Şerife H. ve Dikici Sığırtmaç, A. (2021) “Okul öncesi öğretmenlerinin öz düzenleme becerisi ve öz-düzenlemeli öğrenmeyi destekleyen uygulamalarının sınıf yönetimi becerisi üzerine etkisi”, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 5(1), ss. 135–151. doi: 10.24130/eccd-jecs.1967202151245.