Furuncu, C. ve Öztürk, E. (2020) “Problemli Medya Kullanım Ölçeği Türkçe formunun geçerlik güvenirlik çalışması: Çocuklarda ekran bağımlılığı ölçeği ebeveyn formu”, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 4(3), ss. 535–566. doi: 10.24130/eccd-jecs.1967202043237.