Işıkcı Başkaya, G., Alisinanoğlu, F., Demircan, H. Özlen ve Tahta, F. (2020) “Erken çocukluk dönemi öğretmenlerinin çokkültürlülük uygulamaları üzerine bir inceleme”, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 4(2), ss. 9–29. doi: 10.24130/eccd-jecs.1967202042223.