Balaban Dağal, A., Hamamcı, B. ve Yayla, K. (2020) “Okul öncesi öğretmen adaylarının bilişötesi farkındalıkları ile duygusal zeka özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi”, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 4(3), ss. 583–608. doi: 10.24130/eccd-jecs.1967202043222.